varför bör man jorda sig?

positiv negativ

 Clint Obers forskning om jordning och dess påverkan på människan som påbörjades i slutet av 1990- talet räknas av många som en av de viktigaste upptäckterna för hälsa i modern tid.
I Polen har hjärtspecialsten Karol Sokal och hans son, hjärnkirurgen Pawel Sokal också bidragit med värdefull forskning ungefär samtida men helt oberoende av Clint Ober men med liknande resultat.

Vår kropp styrs av elektriska impulser. Allt från våra tankar, hjärtats rytm och hela vårt nervsystem. Lägg  därtill att ungefär 60% av en människa består av vätska som leder elektricitet mycket bra. Vi bör därför vara medvetna om att vi är väldigt påverkbara och känsliga för förändringar i vår yttre elektriska miljö. Hela vår evolutionära resa genom miljoner år är uppbyggd och perfekt designad att fungera optimalt i symbios med jordens naturliga elektriska balans. 
Det som har hänt i våra moderna liv är ett stort kliv mot obalans. Vår viktiga kontakt med jorden är för de flesta ytterst begränsad till några dagar barfota vid stranden eller sommarstugan i semstertider. Samtidigt för att ytterligare förstärka obalansen har elektriska apparater och strålning av wifi mm fullkomligt exploderat och invaderat i stort sett alla miljöer vi vistas i.
Exempelvis visar en studie som presenterades 2018 att du kan bli starkt påverkad när du sover av bara din sänglampa, även om den är avstängd. Din kropp blir "laddad" med i snitt 3,3 volt beroende på modell och avstånd. Sover du jordad blir siffran istället nära noll (0,007 Volt)

De flesta känner till vikten av att vistas ute i solen för att frisätta en mängd olika hormoner, bl a dopamin och noradrenalin. Vi har även förmågan att bilda det viktiga D-vitaminet från solens UV-strålning.
Men lika viktigt är vår kontakt med jorden. Här finns källan av negativt laddade fria elektroner för att balansera upp  den positivt laddade elektromagnetiska strålningen vi får från solen men även från all elektronik som nu finns i det moderna samhället.
Vår kropp upptar de "anti-inflammatoriska och antioxidantiska" fria elektronerna som vår jord absorberar och återställer den bioelektriska balansen när vi kommer i direktkontakt med jorden. Denna kunskap om naturens egna intelligenta vitala system för välmående är egentligen uråldrig men har gått förlorat i modern tid. 

Jordning påverkar hela kroppen från topp till tå och modern forskning visar på dramatiska förbättringar inom en uppsjö av olika tillstånd i kroppen.  Några exempel:
Kroniska sjukdomar , sömnsvårigheter,  smärta , stress , humörsvängningar , återhämtning vid hård fyskisk ansträngning, immunsystem, allergier mm.
På Earthing Institute har man samlat information från hela världen där människor vittnar om olika tillstånd som förbättrats genom jordning. Här finns en unik lista med sjukdomar i alfabetisk ordning och även utsagor av yrkesfolk i olika branscher.

Om du använder mediciner för olika åkommor idag bör du alltid rådgöra med din läkare innan du börjar jorda dig regelbundet. Jordning har en naturligt blodförtunnande effekt och det kan finnas anledning att titta över doseringen av eventuell blodförunnande medicin. Även medicin mot diabetes, blodtryck och sköldkörtelsjukdom kan behöva kontrolleras. Vid minsta osäkerhet, kontakta din läkare.
Och så den obligatoriska MEDICINSKA ANSVARSFRISKRIVNINGEN:
INFORMATIONEN PÅ JORDSLÄNDANS HEMSIDA, INKLUSIVE RÅD OCH REKOMMENDATIONER, ÄR GENERELL INFORMATION. DEN ÄR INTE AVSEDD ATT FUNGERA SOM MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER HÄLSORÅDGIVNING, ELLER ATT ANVÄNDAS FÖR MEDICINSK DIAGNOS ELLER BEHANDLING FÖR INDIVIDUELLA SJUKDOMSTILLSTÅND. DEN ÄR HELLER INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM SUBSTITUT FÖR PROFESSIONELLA RÅD ELLER TJÄNSTER FRÅN LEGITIMERDE LÄKARE ELLER HÄLSORÅDGIVARE. SÖK ALLTID RÅD HOS DIN LÄKARE ELLER ANNAN KVALIFICERAD VÅRDPERSONAL GÄLLANDE MEDICINSKA TILLSTÅND INNAN DU PÅBÖRJAR JORDNING. 
VI TAR INGET ANSVAR FÖR KONSEKVENSER, DIREKT ELLER INDIREKT RELATERADE TILL NÅGON HANDLING ELLER UNDERLÅTELSE TILL HANDLING, DU DRABBAS AV TILL FÖLJD AV INFORMATION, PRODUKTER ELLER ANNAT MATERIAL PÅ JORDSLÄNDANS HEMSIDA. ÄVEN OM VI STRÄVAR EFTER ATT INFORMATIONEN PÅ HEMSIDAN SKA VARA KORREKT OCH UPPDATERAD, GER VI INGA GARANTIER ATT VI HAR UPPFYLLT DETTA TILL FULLO.