Vanliga frågor

Hur kan man jorda sig?
-Man kan jorda sig utomhus genom att gå, sitta eller ligga på marken. Bar hud ska komma i kontakt med jord, gräs, sand eller sten. Även betong leder upp jordens energi men asfalt, trä, plast eller liknande material fungerar inte.
Att bada i hav och sjö är också ett jättebra sätt att jorda sig på. Fria elektroner flöder från vattnet genom kroppen.
Inomhus leder vi in jordens energi från jordstaven och jordar oss effektivt genom att ligga, sitta, stå, beröra mattan.


Hur känner jag mig när jag jordar mig?
-Många upplever en förbättring på sömn, mer energi i kroppen och mindre smärta omgående. Andra mer gradvisa resultat över en längre tid. Ibland kan man även i början uppleva utrensningssymtom i kroppen som huvudvärk eller en pirrande känsla. Detta är övergående besvär men man kan välja att jorda sig kortare perioder i början för att vänja kroppen.

Är inte detta bara ett nytt påhitt?
-Nej tvärtom faktiskt. Moderna studier visar att vår jords energi är av signifikativ betydelse för vårt välmående. Det nya påhittade är istället att vi numera som ett resultat av förlorad kunskap ska vara mer eller mindre helt isolerade från jorden. Har du möjlighet, så testa enkelt själv redan idag att stå eller sitta barfota på gräset en halvtimma och känn efter hur det känns. Du behöver inte ens tro på att det fungerar, förändring sker i kroppen omgående. Det är redan bevisat i studier om och om igen.

Är det farligt att jorda sig för mycket?
-Nej. Omgående när du jordar dig t ex genom att gå barfota i gräset eller använda en jordningsprodukt inomhus tar din kropp upp elektroner från jorden ända tills du har nått samma elektriska potential som jorden har och som du är designad till. Vid fortsatt jordning bibehåller bara kroppen optimal laddning.

Varför inte använda jorden från eluttaget istället?
-Rekommendationen är att aldrig försöka använda eluttagen till jordningsprodukten.  Yrkeslektriker varnar för detta då jorden många gånger är ihopkopplad till nollan i elsystemet. I uttagen kan det finnas så kallade krypströmmar och även direkt felkopplade uttag. Risken är stor att din produkt får motsatt effekt eller ingen effekt alls eller i värsta fall blir livsfarliig.

Hur mycket jord behövs för att det ska fungera? Kan jag använda blomlådan på balkongen?
-Nej det fungerar inte. Vi måste använda den stora "riktiga" marken för att ta del av jordens fria elektroner.

Kan jag placera min matta i sängen med ett lakan ovanpå?
-Ja det fungerar utmärkt. Det tar endast några sekunder extra innan full jordningseffekt inträffar. (Vid kontakt med bar hud sker detta omgående). Dessa extra sekunder spelar liten roll när du använder den nattetid under en flera timmars sammanhängande period.

Vad är det som gör mattan konduktiv?
-Hela mattan leder jorden fantastiskt bra tack vare ett mycket fint pulver av kolfiber som är blandat med konstlädret. Det finns inga metalltrådar som kan rosta, gå av eller orsaka allergier.

Varför har ni inte fler produkter?
-Jordsländans Originalmatta är den jordningprodukt som vi själva använt under lång tid och spridit till vänner och bekanta. Den har så många olika användningsområden och vi betraktar den som en universalprodukt. Är man bara normalt aktsam med sin matta har man en produkt som fungerar långt långt in i framtiden till många olika ändamål.
Jordsländans Originalmatta har sitt kännetecken på sin fina gula logotype och det är den som Jordsländan ansvarar för  att kvalitet och funktion är perfekt och vår "Prova i 4 veckor" gäller såklart endast denna produkt med vår logo på.


Hur vet jag att min matta fungerar som den ska?
-Alla mattors konduktivitet (ledförmåga) är testade innan vi levererar. Det finns inget som kan bli fel om man följer instruktionerna korrekt. Vill man ändå själv försäkra sig om att allting är ok kan man med hjälp av en multimeter mäta själv. (Just den vi har använt här finns på Clas Ohlson.)
Börja med att säkerställa att jorden går fram till kontakten på anslutningssladden: Ställ in mätaren på ACV~. Sätt den svarta mätpinnen i din kontakt till anslutningssladden (som är ansluten till kontakten till jordstaven) och den röda mätpinnen mellan fingrarna. Mitt i ett rum bör mätaren generellt visa runt 1 volt. Avvikelser förekommer såklart helt beroende på din egen elektriska miljö. När du närmar dig elektrisk utrustning som t ex en golvlampa ska du se en betydande ökning som i mitt fall över 3 volt. Visar mätaren istället en minskning eller ingen betydande ökning bör du kolla att din jordstav är korrekt ditsatt. Här finns en film på youtube när Michael Neuert som har forskat i över 20 år om kroppen och elektromagnetiska fält visar hur man mäter detta.
Vill du även säkerställa att mattan leder som den ska sätter du den svarta pinnen någonstans på mattan. Håll den röda pinnen i fingrarna. Mätaren har samma inställning som tidigare ACV~. Vidrör sedan mattan på valfritt ställe. Nu ska mätaren sjunka drastiskt och närma sig noll efter några sekunder. Se den lilla filmen.